Problematisch gokken
Kansspelen zijn bedoeld om er plezier aan te kunnen beleven. Zoals zoveel zaken waar dit voor geldt bestaat ook hier de kans dat sommige mensen hier verslaafd aan kunnen raken. Dit kan tot problemen leiden. Wanneer je denkt, dat dit bij jou het geval is dan kun je stappen zetten om je spelgedrag weer onder controle te krijgen.

Dit zegt Psychowijzer over gokverslaving
Wie waagt er niet eens een gokje? De een koopt een staatslot, de ander zoekt zijn geluk achter de gokkast of kaart om geld. Veel senioren spelen graag bingo. Op zoek naar spanning, gezelligheid en snelle rijkdom kunnen mensen ook een bezoek brengen aan een casino. Meestal gaat het om een onschuldig tijdverdrijf. Uiteraard hopen we dat dat ook bij u het geval is indien u wel eens gokt.

Maar voor sommige mensen biedt het gokken een kick waar ze niet meer buiten kunnen. Zij blijven gokken, ook al stapelen de schulden zich torenhoog op. Ze verwaarlozen vrienden, werk of school. Uiteindelijk beheerst het gokken hun hele leven. Dan is er sprake van een gokverslaving.

Van spel naar verslaving
meer informatie...

Mensen raken niet van de ene op de andere dag verslaafd. In het begin is het gokken vooral een aangenaam tijdverdrijf. De mogelijkheid (veel) te kunnen winnen maakt het bovendien opwindend. Voor de meeste mensen blijft het daarbij. Ze besteden niet meer tijd en geld aan het gokken dan verstandig is.

Sommige mensen gaan echter ongemerkt steeds vaker gokken en zetten ook steeds meer geld in. Hoeveel ze ook verliezen, ze blijven vol optimisme proberen het verlies terug te winnen. Zo raken ze steeds meer in de ban van het gokken. Het evenwicht tussen de tijd die gaat zitten in het gokspel en de tijd die ze besteden aan dagelijkse bezigheden als werk of school, raakt zoek. Deze zogenaamde probleemspelers stoppen te veel tijd en geld in het gokken.

Een aantal gokkers verliest volledig de controle over het gokken; zij zijn gokverslaafd. Mensen met een gokverslaving zijn helemaal van het gokken afhankelijk. Grote schulden en problemen thuis of op het werk weerhouden hen er niet van een speelgelegenheid op te zoeken.

Verschijnselen van gokverslaving
meer informatie...

De volgende verschijnselen zijn kenmerkend voor gokverslaving.
Ontwenningsverschijnselen
meer informatie...

Mensen die van hun gokverslaving proberen af te komen, krijgen last van ontwenningsverschijnselen. Ze voelen zich letterlijk ziek wanneer ze een tijd niet hebben kunnen gokken. Ze hebben last van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, bibberen, slapeloosheid, transpireren, maag- en darmklachten en soms ook van geheugenverlies. Gokverslaafden voelen zich diep ongelukkig als ze een tijdje niet hebben gegokt. Ze zijn onrustig, snel geïrriteerd, hebben last van verveling, schuld- en angstgevoelens en lijden onder depressieve stemmingen.

Achtergronden van gokverslaving
meer informatie...

Gokverslaving heeft niet één duidelijke oorzaak, maar ontstaat door een combinatie van persoonlijke eigenschappen en de beschikbaarheid en andere kenmerken van het spel.

Bepaalde persoonlijke eigenschappen verhogen de kans op het ontstaan van een gokverslaving. Zo hebben mensen die slecht tegen verveling kunnen meer kans problemen met gokken te krijgen. Die verveling kan samenhangen met eenzaamheid, gebrek aan vrienden en minderwaardigheidgevoelens. Gokken biedt voor die problemen een ontsnappingsmogelijkheid.

Gokverslaafden kunnen vaak ook slecht omgaan met alledaagse spanningen. Het gokken brengt hen in een roes die alle vervelende gedachten verdringt.

Veel gokkers worden beheerst door magische ideeën. Ze geloven niet in toeval maar in geluk. Zo zijn er geluksgetallen, geluksdagen, geluksautomaten, pech-croupiers en pech-casino’s.

Bepaalde eigenschappen van gokspelen werken verslaving eveneens in de hand. Een belangrijke factor is de duur van het spel. Hoe korter de tijd tussen inzet en uitkomst, des te groter de neiging om opnieuw een gokje te wagen. Een voorbeeld daarvan is het kraslot: even krassen en de uitslag is bekend.

Verder is de opbouw een factor: iemand die een hele tijd niets, af en toe een klein beetje en soms heel veel wint, blijft langer doorspelen. Het verlies loopt maar langzaam op, terwijl de grote winst ieder moment kan komen!

Gokspelen als de loterij, bingo, roulette, speelautomaten en krasloten zijn kansspelen: spelers hebben geen invloed op de uitslag. Maar door verschillende inzetmogelijkheden wekken sommige spelen wél de suggestie dat de speler het spel enigszins kan controleren. Gokkers zijn gevoelig voor die illusie; ze denken met behulp van zelfverzonnen systemen het gokspel te kunnen beheersen. De beloning zit bij het gokken echter niet alleen in het geld. Gokken biedt ook spanning.

De kick tijdens een spelletje aan een speelautomaat bijvoorbeeld is kort en intensief en dat werkt verslavend. Iedere vier seconden is er weer een nieuwe kans. Daar komt nog bij dat het gokken zo aantrekkelijk en opwindend mogelijk wordt gemaakt.

Een casino straalt luxe, maar ook een huiselijke sfeer uit. Bij speelautomaten flikkeren er voortdurend gekleurde lichtjes en klinken er geluiden. Maar het meest verleidelijke is toch wel het gerinkel van het geld. Door deze eigenschappen werken bepaalde gokspelen eerder verslavend dan andere. Gokproblemen ontstaan vooral bij fruitautomaten en bij roulette.

Natuurlijk moet de mogelijkheid om te gokken binnen bereik zijn. In Nederland is dat vaak het geval. Veel café’s hebben een speelautomaat. De drempel om hier binnen te stappen is laag. In de steden zijn bovendien op centrale plaatsen gokhallen te vinden. Allerlei steden hebben een casino en maken daar reclame voor. Een lot kopen kan ook bijna overal en wordt flink aangemoedigd via acties op tv. Nieuw is het gokken via internet. Dit kan anoniem en zonder de aanwezigheid van anderen. Dat maakt gokken nog gemakkelijker.

Een veelvoorkomend gezondheidsprobleem
meer informatie...

Veel mensen in Nederland wagen af en toe een gokje. Zo’n 800.000 mensen spelen wel eens op een fruitautomaat, bijna de helft doet dat regelmatig. 5,3 miljoen Nederlanders doen mee aan de loterij of lotto. Verder bezoeken 400.000 mensen wel eens een casino en spelen 200.000 mensen wel eens bingo of kien. 600.000 Nederlanders kopen wel eens een kraslot.

Het aantal probleemgokkers wordt geschat op 70.000. Mannen zijn hierbij veruit in de meerderheid: negen mannen op één vrouw. Meer dan de helft van de mensen met een gokverslaving is jonger dan 30 jaar. Slechts 4.000 mensen zoeken hulp. Gemiddeld verloopt er zeven jaar tussen het eerste gokje en de vraag naar hulp, gebaseerd op de hulpzoekenden.

Een gokverslaving raakt veel mensen. Het is niet iets om je voor te schamen of om te verbergen.

Niet afwachten
meer informatie...

Een gokverslaving kan iemands leven ruïneren. Vaak leidt de verslaving tot grote financiële problemen. Niet alleen de gokverslaafde zelf raakt hierdoor in moeilijkheden, maar vaak ook de partner of familie. De gokverslaafde stopt zijn tijd voornamelijk in gokken en verwaarloost vaak partner, kinderen, werk of studie. Dit kan leiden tot sociaal isolement en ontslag. Tijdens het gokken verdwijnen alle problemen en negatieve gedachten even naar de achtergrond. Weer terug in de werkelijkheid stapelen de problemen zich echter op.

Als u merkt dat het gokken uw leven sterk beïnvloedt, is het aan te raden hulp te zoeken. Gokverslaving is veelal goed te behandelen, maar niet eenvoudig alleen aan te pakken. Professionele begeleiding en hulp is vaak nodig als aanvulling op uw eigen inzet en de steun van familie. Hoe sneller u hulp zoekt, hoe beter de problemen te behandelen zijn.

Tips voor mensen die gokken
meer informatie...

Tips voor de omgeving
meer informatie...

Therapie helpt
meer informatie...

Door behandeling overwint meer dan de helft van de mensen de gokverslaving vrijwel geheel. Zowel individuele als groepstherapie leiden tot goede resultaten. De behandeling richt zich allereerst op het stoppen van het gokken. In gesprekken met de verslaafde probeert de therapeut vervolgens de achterliggende oorzaken van de gokverslaving te vinden. Gokken hangt vaak samen met problemen en spanningen, zoals eenzaamheid of onvrede met werk of studie. Als deze problemen blijven bestaan, is de kans groot dat de persoon in kwestie weer gaat gokken.

Daarnaast maakt het gokgedrag deel uit van een bepaald levenspatroon. Bijvoorbeeld de gewoonte om op weg van school naar huis, of in de pauze van het werk, even naar het café of de gokhal te gaan. Om dit te doorbreken, zal het gedrag waaraan het gokken gekoppeld is moeten veranderen. Een gokverslaafde kan bijvoorbeeld voortaan op het werk lunchen om de verleiding te vermijden om de gokhal binnen te lopen.

Tenslotte zal de behandeling zich richten op het voorkomen van terugval. Gezins- of relatietherapie kan het contact met de omgeving verbeteren. Ook contact met lotgenoten kan bijdragen aan het herstel. Slechts bij uitzondering is opname in een kliniek noodzakelijk. Verder is er praktische hulp mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van schuldsanering.

Informatie en hulp
meer informatie...

Wanneer u merkt dat gokken u teveel tijd en geld kost en uw leven voor een belangrijk deel bepaalt, kunt u het beste naar de huisarts gaan. Deze zal samen met u zoeken naar een oplossing. Eventueel kan hij of zij u voor gespreks- of psychotherapie verwijzen naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz, zoals de Riagg), maatschappelijk werk of een vrijgevestigd psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

In de meeste grote steden is er een instelling voor verslavingszorg, zoals het consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD). Hier vindt u advies en hulp voor mensen met gokproblemen. U kunt zonder verwijzing terecht voor individuele gesprekken of hulp in groepsverband. U vindt het adres in telefoonboek of stadsgids.

Voor advies over zelfhulp, contact met lotgenoten en informatie kunt u terecht bij Stichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers (AGOG). Dit is een landelijke zelfhulporganisatie voor gokkers en mensen in de omgeving van de gokker. Deelname aan een zelfhulpgroep biedt herkenning en erkenning, steun en begeleiding. Bel voor informatie 0900-2177721 (€ 0,10 p/min.) of kijk op http://www.stoppenmetgokken.nl ,of e-mail: lbagog@agog.nl Adres: Postbus 45, 5604 EA Eindhoven,

Voor informatie of persoonlijk advies over het omgaan met een gokverslaving, kunt u ook bellen met Korrelatie. De medewerkers aan de telefoon kunnen informatie geven over hulpverleningsmogelijkheden bij u in de buurt. Tel. 0900-1450 (€ 0,30 p/min.).


Hieronder volgen nog een aantal adressen waar je terecht kunt voor hulp of informatie.

Jellinek Preventie en Consultancy, 1e Weteringplantsoen 8, 1017 SK Amsterdam,
Telefoon 020 - 570 23 55.

Groningen
Ambulante Verslavingszorg Groningen
Postbus 1024, 9701 BA Groningen
tel. 050 - 318 23 55, fax 050 - 313 88 49

Friesland
CAD Friesland
Postbus 221, 8901 BA Leeuwarden
tel. 058 - 212 39 81, fax 058 - 212 79 58

Drenthe
CAD Drenthe
Postbus 513, 9400 AM Assen
tel. 0592 - 31 24 34, fax 0592 - 31 34 82

Stichting Nieuw Hoog Hullen
Oosterbroek 5, 9761 TG Eelde
tel. 050 - 309 14 97, fax 050 - 309 28 01

Overijssel
CAD Twente
Postbus 417, 7500 AK Enschede
tel. 053 - 433 14 14, fax 053 - 434 32 87

Stichting CAD Zwolle
Postbus 509, 8000 AM Zwolle
tel. 038 - 456 07 60, fax 038 - 456 07 99

Instelling VZ Stedendriehoek
Postbus 154, 7400 AD Deventer
tal. 0570 - 61 10 36, fax 0570 - 61 89 38
Noord-Holland
Brijdersstichting Noord-Holland
Postbus 414, 1800 AK Alkmaar
tel. 072 - 527 28 00, fax 072 - 515 49 71

Jellinek
Postbus 3907, 1001 AS Amsterdam
tel. 020 - 570 22 20, fax 020 - 623 25 28

Stichting Jongerenwerk Zaanstad
Schubertstraat 2, 1501 BC Zaandam
tel. 075 - 617 37 70, fax 075 - 635 51 36

Zuid-Holland
Boumanhuis
Postbus 4193, 3006 AD Rotterdam
tel. 010 - 452 51 66, fax 010 - 452 07 71

Centrum Zeestraat
Alexander Gogelweg 30, 2517 JJ Den Haag
tel. 070 - 346 93 51, fax 070 - 345 81 93

FVZ Midden-Holland
Postbus 128, 2800 AC Gouda
tel. 0182 - 51 08 18, fax 0182 - 52 78 66

Meer infomatie over gokken via internet:

http://www.psychowijzer.nl/Gokverslaving/Gokverslaving.htm (NFGV)
http://www.agog.nl (stichting AGOG)
http://www.hulpgids.nl/ziektebeelden/verslaving/gokverslaving.htm
http://www.gokwijzer.nl/
http://www.gokhulpverlening.nl/
http://www.jellinek.nl
http://www.agog.nl
http://www.stoppenmetgokken.nl
http://www.boumanhuis.nl
http://ww.ggznederland.nl