European Roulette
Bij het Roulettespel is het de kunst om te voorspellen waar
het balletje zal vallen en door corresponderende inzetten te
plaatsen op de vele verschillende velden op de tafel.

Speel dit spel nu.

European Roulette

Bij het Roulettespel is het de kunst om te voorspellen waar het balletje zal vallen en door corresponderende inzetten te plaatsen op de vele verschillende velden op de tafel. Door het juiste nummer te voorspellen, verdien je een uitbetaling op je inzet. Er zijn vele varianten op het Roulettespel. De hier aangeboden versie – Europese Roulette, heeft een aanvullende tafellayout die het mogelijk maakt om meer gecompliceerde inzetten ineens te plaatsen, de zogenaamde "Announced bets", "Series" en het "Burenspel".

Inzetten

Je eerste inzet plaats je door één van de beschikbare chips op de rand van de tafel te selecteren en deze (met een muisklik) te plaatsen op een nummer, kleur, of een groep van nummers op de Roulettetafel (inzetmogelijkheden worder hieronder nader beschreven). Wanneer je klaar bent met inzetten klik je op de Spin knop op de tafelrand om de spelronde te starten en de Roulettecilinder te laten draaien. Later, wanner de ronde is afgelopen, kun je je inzet herhalen door op de Rebet knop te klikken of je klikt op de Clear knop om de tafel leeg te maken en opnieuw in te zetten. De Rebet knop is alleen beschikbaar wanneer er voldoende saldo aanwezig is. Normaal gesproeken kun je net zoveel inzetten plaatsen als je wilt, totdat het tafelmaximum is bereikt.

Er zijn verschillende inzetmogelijkheden in het Roulettespel met de daarbij behorende uitbetalingen:

Inzetmogelijkheden

1-18 of 19-36

Een fiche wordt geplaatst op het 1-18 of het 19-36 veld. Deze inzet omvat het totaal van de betreffende 18 nummers. De uitbetaling is 1:1. Wanneer de 0 valt gaat de inzet verloren.

Even of Oneven

Een fiche wordt geplaatst op het even of het oneven veld. Deze inzet omvat het totaal van 18 even of oneven nummers op de tafel. De uitbetaling is 1:1. Wanneer de 0 valt gaat de inzet verloren.

Rood of Zwart

Een fiche wordt geplaatst op het rode of het zwarte veld. Deze inzet omvat het totaal van 18 rode of zwarte nummers op de tafel. De uitbetaling is 1:1. Wanneer de 0 valt gaat de inzet verloren.

Dozijnen

Een fiche wordt geplaatst op 1e 12, 2e 12, of 3e 12; (eerste, tweede of derde dozijn). Deze inzet betreft de corresponderende 12 nummers. De uitbetaling is 2:1. Wanneer de 0 valt gaat de inzet verloren.

Kolommen

Een fiche wordt geplaatst op een veld gemarkeerd als 2 to 1 helemaal onderaan de tafel. Deze inzet omvat alle 12 nummers in de corresponderende kolom. De uitbetaling is 2:1. Wanneer de 0 valt gaat de inzet verloren.

Zestal

Een fiche wordt geplaatst op de rechter grenslijn die de nummers 1-36 omlijnt en waar deze samenkomt met de lijn die die twee rijen van drie nummers van elkaar scheidt. Deze inzet omvat beide rijen van 3 nummers, in totaal dus 6 nummers. De uitbetaling is 5:1.

Viertal

Een fiche wordt geplaatst op de kruising van 4 nummers. De inzet omvat alle 4 de nummers. De uitbetaling is 8:1.

Drietal

Een fiche wordt op de rechter grenslijn die de nummers 1-36 omlijnt en aan een enkel nummer grenst geplaatst of bovenin waar de 0 samenkomt met de 1 en de 2 of daar waar de 0 samenkomt met de 2 en de 3. Deze inzet omvat 3 nummers. De uitbetaling is 11:1.

Split

Een fiche wordt geplaatst op de scheidslijn van twee nummers. Deze inzet omvat de 2 betreffende nummers. De uitbetaling is 17:1.

Straight

Een fiche wordt op een enkel nummer geplaatst, 0-36. Deze inzet betreft enkel het betreffende nummer. De uitbetaling is 35:1.

De Series

Je kunt ook een “Series” spelen op de extra ovaal op de tafellayout, wanneer je verwacht dat het balletje op een bepaald deel van de cylinder terecht zal komen. Op de ovaal zijn de nummers in dezelfde volgorde weergevan als in de roulette-cylinder. De uitbetaalverhoudingen hier zijn in dezelfde als vorenstaand omschreven.

0/2/3 Series

Dit is een grote serie waar je 9 identieke fiches inzet om 7 eerdergenoemde inzetten te combineren, waarbij je speelt op de volgende combinaties: 0/2/3, 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/29 and 32/35 (een dubbele inzet wordt geplaatst op 0/2/3 en 25/29).

0-Spiel

Het 0-Spiel wordt gespeeld door 4 identieke inzetten te plaatsen op de volgende nummercombinaties: 0/3, 12/15, 26 en 32/35.

5/8 Series

Dit is een kleine serie waarbij 6 identiek inzeten worden geplaatst op 6 eerdergenoemde inzetcombinaties. Een inzet wordt geplaatst op de voglende nummercombinaties: 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 en 33/36.

Orphelins

Je speelt orphelins met 5 fiches voor de volgende nummercombinaties: 1, 6/9, 14/17, 17/20 and 31/34.

Het burenspel

Buren-inzetten omvatten nummers die naast elkaar liggen op de roulette-cylinder. In Europese roulette is het aantal nummers waarop ingezet wordt altijd 5 en gelijk aan het gekozen nummer en de aan weerszijden gelegen vier nummers (twee aan elke zijde). Bijvoorbeeld, wanneer je kiest voor 1 buren, dan speel je in feite op: 16, 33, 1, 20 en 14. Wanneer je een inzet plaatst op een nummer plus buren en 1 van de nummers wint, dan wordt 1/5 van je inzet (in feite gewoon 1 van je 5 inzetten) op het winnende nummer geplaatst. Een uitbetaling wordt dan ook gewoon 35:1.

Het spelen van het spel

Nadat alle inzetten zijn geplaatst en de Spin (of Rebet) knop is ingedrukt, start de cylinder te draaien in de ene richting en het balletje in de tegenovergestelde richting. Nadat de cylinder is begonnen te draaien kan er niet meer ingezet worden. Wanneer een bal stil is komen t